"Komunitou podporované zemědělství je šance pro spotřebitele a zemědělce, jak se společně vymanit ze závislosti na složitém a neprůhledném agro-potravinářském komplexu, který ve skutečnosti ohrožuje jejich zájmy – máme stále menší možnost ovlivnit co a v jaké kvalitě budeme nakupovat, a také za jakou cenu. Ve vzájemně prospěšném, oboustranně odpovědném závazku si spotřebitelé zajistí lokální potraviny a drobní zemědělci zase důstojné živobytí a respekt."

Co je KPZ

„Komunitou podporované zemědělství (KPZ) je systém založený na vzájemném vztahu mezi spotřebiteli a producenty potravin, kteří společně sdílejí bohatství úrody i riziko neúrody.

Mezi hlavní cíle KPZ patří místní produkce a spotřeba potravin, podpora šetrného hospodaření v krajině, spolupráce mezi lidmi a pěstování vztahu k jídlu.

Partnerství

KPZ je založeno na partnerství, které je často formálně stvrzeno smlouvou mezi podílníky a producenty. Toto partnerství ze spojeno se závazkem po určitou dobu dodávat a odebírat produkty – obvykle od několika měsíců až po několik let.

Lokálnost

Systémy KPZ souvisí se snahou podporovat princip lokálních ekonomik. Komunita spotřebitelů, která je podporuje, by měla být z blízkého okolí.

Solidarita

KPZ jsou založeny na vzájemné podpoře producentů a podílníků (spotřebitelů). To znamená především: sdílení jak rizik, tak přínosů produkce potravin, která je přizpůsobena rytmům přírody a sezony a respektuje životní prostředí, přírodní a kulturní dědictví a zdraví lidí; platbu spravedlivé ceny předem – ta zajišťuje drobným rodinným hospodářstvím finanční stabilitu, možnost ustát konkurenci a žít důstojným způsobem.

Propojení producentů a spotřebitelů

Je založeno na přímém osobním kontaktu a důvěře bez prostředníků, hierarchie a podřízenosti.

 

 

Členství v komunitou podporovaném zemědělství vychází ze snahy spotřebitelů mít možnost v budoucnu ovlivňovat nabídku potravin - je rozhodnutím získat zpět ztracenou potravinovou suverenitu. Vychází také ze snahy sedláků převzít odpovědnost za vlastní budoucnost a vymanit se ze závislosti na dotacích či globalizovaném trhu. To jim KPZ umožňuje právě skrze vytvoření a udržování společenství spotřebitelů kolem svého statku, které je založeno na vzájemné důvěře.

Zapojení se do systému komunitou podporovaného zemědělství přináší navíc jak zemědělcům tak spotřebitelům radost!

KPZ v obrazech

O KPZ v ČR i Evropě

KPZ v Moravskoslezském kraji

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode