Evropská deklarace KPZ

 

PREAMBULE

Po celé Evropě se sdružují lidé s cílem znovu vzít do rukou rozhodování o tom jaké bude zemědělství, zpracování a distribuce jídla na našem talíři. Vytváříme proto systémy založené na našich místních komunitách. Chceme mít právo podílet se na utváření našeho potravinového a zemědělského systému, proto spojujeme své síly k prosazení potravinové suverenity.

Je nejvyšší čas řešit katastrofální důsledky průmyslového potravinářství. Jídlo je příliš důležité na to, abychom s ním zacházeli jako s pouhým zbožím. Hnutí Komunitou podporovaného zemědělství (KPZ) přináší praktická a komplexní řešení potravinové krize. Je to mohutné a pestré společenství s jasným společným zájmem. Jeho členové se navzájem podporují při vytváření solidárních, ekonomicky životaschopných a ekologicky udržitelných potravinových systémů. Stovky tisíc lidí po celé Evropě vytvářejí nové postupy a iniciativy, sdružují se v sítích a dokazují tak, že KPZ funguje.

Tato deklarace staví na již existujících dokumentech i zkušenostech a jejím cílem je  vytvoření společné základny pro další rozvoj KPZ.

DEFINICE

Komunitou podporované zemědělství (KPZ) je přímé partnerství, založené na vztahu mezi lidmi, konkrétně mezi skupinou spotřebitelů a jedním nebo několika producenty. Rizika, odpovědnost i výnosy se sdílejí na základě závazné dlouhodobé dohody.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY

KPZ není statický model. Je dynamický podobně jako například zahrada: vyvíjí se a roste díky každodenní péči. Jednotlivé skupiny KPZ jsou nezávislé.

Domluvili jsme se na následujících principech, které budou sloužit jako společný základ pro růst hnutí KPZ:

·         Odpovědná péče o půdu, vodu, semena a další společné statky prostřednictvím agroekologických principů a postupů, uvedených v této deklaraci a v deklaraci Nyéléni 2015.

·         Potraviny jako společný statek, ne jako komodita.

·         Zemědělská produkce v přiměřeném lidském měřítku, vycházející z místních podmínek a znalostí.

·         Spravedlivé pracovní podmínky a slušný příjem pro všechny zúčastněné.

·         Úcta k životnímu prostředí a péče o dobré podmínky pro zvířata.

·         Čerstvé, lokální, sezónní, zdravé a různorodé potraviny pro všechny.

·         Rozvíjení komunity prostřednictvím přímého a dlouhodobého vztahu, zahrnujícího sdílenou odpovědnost, rizika i výnosy.

·         Aktivní účast založená na důvěře, vzájemném porozumění, úctě, transparentnosti a spolupráci.

·         Vzájemná podpora a solidarita napříč státy.

SPOLEČNÉ CÍLE

Chceme vybudovat silnou koalici KPZ a jejich národních sítí napříč Evropou. Naše hlavní cíle jsou:

·         Posilovat hnutí KPZ a pomáhat novým skupinám k úspěšnému rozvoji.

·         Umožnit výměnu znalostí a dovedností mezi komunitami v různých zemích.

·         Provádět participativní průzkumy na zapojených farmách a v národních sítích.

·         Podporovat a vzdělávat členy, aby pomáhali rozvíjet hnutí KPZ.

·         Představit výhody KPZ pro celou společnost.

·         Pomáhat komunitám KPZ na mezinárodní, evropské i místní úrovni se zaváděním našich principů.

·         Angažovat se v rozhodování o místních potravinových systémech.

·         Spolupracovat s hnutím za potravinovou soběstačnost a posílit naše vazby na hnutí, která se zaměřují na sociální a solidární ekonomiku.

Jsme občanské hnutí: věříme, že síla KPZ spočívá ve věcné, každodenní práci a v blízkých, osobních vztazích. Spolupracujeme navzájem, s farmáři v našich komunitách i s půdou, která nás živí.

To jsou principy, které nás spojují.

Tato deklarace byla přijata na 3. Evropském setkání KPZ 17. září 2016 v Ostravě.

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode