Vývoj KPZ

Historie pojmu KPZ sahá až do šedesátých let 20. století do Japonska k starosti spotřebitelů o potravinovou bezpečnost a kvalitu potravin, která vedla k založení hnutí Teikei (doslovně přeloženo jídla s tváří zemědělce), jehož cílem bylo propojit a přiblížit zemědělce a spotřebitele tak, aby spotřebitelé měli jistotu kým a jak je jejich jídlo produkováno. Teikei je považováno za jeden z kořenů amerického a evropského hnutí KPZ, jehož vznik a rozvoj je datován do 70. let 20. století. Jeho druhým kořenem je ale anthroposofie Rudolfa Steinera a jeho nový družstevní přístup k ekonomice, založený na reciprocitě mezi lidmi. Od osmdesátých let se pojem KPZ vyrůstající z těchto dvou kořenů rozšiřuje z Německa a Švýcarska do USA a zbytku Evropy

Ve kterých zemích KPZ funguje

Dnes nejrozšířenějšími KPZ systémy je francouzský AMAP (Sdružení pro rozvoj drobného hospodaření) a italský GAS (Skupiny solidárního nákupu), které sdružují na několik tisíc farem a stovek tisíc spotřebitelů. Nicméně rozvoj KPZ v ostatních zemích je v posledních letech také poměrně rychlý a například ve Velké Británii se ze 2 KPZek na počátku milénia dostali na několik stovek KPZ systémů a formální síť KPZek v roce 2014 (viz www.soilassociation.org/CSA) a podobný vývoj lze sledovat i v Německu, Španělsku, Nizozemí i jinde. A nejde pouze o západní Evropu, ale také ve Střední a Východní Evropě KPZ získávají na síle a v téměř každé post-komunistické zemi existuje několik systémů inspirovaných myšlenkami KPZ, zejména v Maďarsku, ČR či Rumunsku fungují desítky KPZ systémů a nějaká zastřešující organizace či síť.

 

KPZ v zahraničí

Francie - AMAP
Systém AMAP (Asociace za zachování místního zemědělství) sdružuje na několik tisíc zemědělců a set tisíc spotřebitelů, kteří si ve vzájemně výhodném partnerství zajišťují potraviny a dobré živobytí.

Velká Británie - CSA
Ve Velké Británii funguje několik stovek tzv. CSA (Community Supported Agriculture), které obvykle fungují na družstevním principu a občanské angažovanosti. CSA ve Velké Británii zahrnuje jak odběratelské skupiny tvořící partnerství s existujícím zemědělcem, tak komunitou vlstněné a provozované statky.

Německo - SoLaWi
Německá síť "solidárního" zemědělství sdružuje několik desítek hospodářství, která fungují na základě solidarity a ekologického a biodynamického zemědělství.

Belgie - GASAP
Belgická síť GASAP sdružuje několik tisíc spotřebitelů v Bruselu a propojuje je s několika desítkami hospodářství v nejbližším okolí města

Itálie - Rete G.A.S.
Síť skupin solidárního nákupu sdružuje na několik desítek tisíc spotřebitelů a několik tisíc hospodářů po celé Itálii ve společném a dlouhodobém závazku produkovat šetrně a platit spravedlivě a dlouhodobě

USA - Local Harvest
Ve spojených státek funguje několik desítek tisíc CSA skupin, obvykle vytvořených kolem existující ekologické či biodynamické farmy.

Mezinárodní - Síť URGENCI
URGENCI podporuje a stimuluje rozvoj systémů KPZ v Evropě i ve světě.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode