Bakalářská a diplomové práce na téma KPZ

22.07.2015 18:20

O KPZ byly napsány už čtyři univerzivní práce zpracovávající fenomém české KPZ na základě kvalitativních výzkumů. Popsání a zkoumání tématu komunitou podporovaného zemědělství si vybrali studenti z různých vědních oborů: Fakulty humanitních studií a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze a Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Celé znění prací je k přečtení zde:

Bakalářská práce Štěpána Strnadela Místní potraviny a trvale udržitelné zemědělství (příklad komunitou podporovaného zemědělství)

Diplomová práce Veroniky Frélichové Jídlo s tváří farmáře: komunitou podporované zemědělství v České republice

Diplomová práce Aleny Kotousové Alternativní produkce potravin (případová studie)

 

Diplomová práce Martiny Suché Komunitou podporované zemědělství (případová studie KomPot)

Zpět

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode