České KPZky se sdružují

05.12.2016 18:00

Na počátku listopadu 2016 bylo v Brně založeno Společenství KPZ. Na tuzemském setkání aktérů komunitou podporovaného zemědělství podepsali zakládací listinu první čtyři signatáři z řad potravinových komunit. 

Jednalo se o Ekofamu Šelongovi, Svobodný statek na soutoku, Komunitní zahradu Kuchyňka a KPZ Ekumenické akademie. Dohodli se také na vzájemné spolupráci a sdílených hodnotách. Společenství KPZek hodlá rozšiřovat své řady a pomáhat k rozvoji novým KPZ systémům a dalším potravinovým iniciativám v České republice na základě sdílených hodnot, které jsou definovány například v Evropské deklaraci komunitou podporovaného zemědělství. Společenství KPZek je přidruženým orgánem Asociace místních potravinových iniciativ (AMPI), která se snaží o rozvoj místního zemědělství v tuzemsku. 

Společenství ve svých řadách uvítá i další členy z řad tuzemských fungujících KPZ hospodářství či odběratelských skupin. Všechny informace včetně možnosti přihlášení jsou k nalezení na http://asociaceampi.cz/spolecenstvi-kpzek

Zpět

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode