Peníze, nebo život? Jiné ekonomiky a potravinové iniciativy v Česku

28.08.2016 12:24

Co jsou alternativní ekonomické praktiky, jaké existují  a jak se rozvíjejí v ČR?Jak dnes funguje nepeněžní ekonomika samozásobitelství a sdílení, a jak jsou úspěšné nové potravinové iniciativy zdola? Jak  spolupracují,  z čeho vycházejí, co  jim brání a co pomáhá?

Přijďte s námi přemýšlet a diskutovat nejen o těchto otázkách.   

Kdy? pátek 21. října 2016

KdeFakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity, Joštova 10, Brno, posluchárna 21

Program:

10:30 Naďa Johanisová: Úvodní slovo – cíl semináře

10: 45 Naďa Johanisová a Lucie Sovová: Alternativní ekonomické praktiky v České republice: výsledky rozhovorů s padesáti ekonomickými alternativami  2014-15

11: 15  Petr Jehlička a  Petr Daněk: Samozásobitelství a sdílení potravin v ČR: výsledky sociologického průzkumu

11: 45 Jan Valeška: Místní potravinové iniciativy v akci u nás a v Evropě

12:15 - 13: 00 Občerstvení (zajišťuje družstvo Tři ocásci)

13:00: Petr Gibas: Pražské zahrádkářské kolonie optikou městské politické ekologie

13:30  Hana Bernardová:  Nadace Pro půdu: nový pohled na vlastnictví a přístup k půdě

14:00  Jan Blažek: Lokální potravinové iniciativy v Brně

14:30 – 15.00 Přestávka

15:00 - 16:30 Kulatý stůl: setkání praktiků s akademiky: plány na další spolupráci  (místnost bude upřesněna)

 

Vstup zdarma, registrace není nutná. 

Bližší informace: Lucie Sovová, sovova@mail.muni.cz, Katedra environmentálních studií FSS MU

 

Akce byla podpořena grantovým projektem GAČR č. 14-33094S

 

 

Zpět

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode