PRVNÍ SEMINÁŘ “ZAPOJ SE DO KPZ!” aneb Jak se připravuje půda pro zasetí nových KPZ

09.11.2015 17:17

Některá semínka se vysévají již na podzim, aby, až začnou první teplé jarní dny, mohla začít růst a sílit. A tak je to i s cyklem seminářů “Zapoj se do KPZ!” v rámci mezinárodního projektu Be part of CSA!

První seminář ze čtyř na sebe navazujících se uskutečnil 3. října 2015 v Praze v Pracovně. Zúčastnilo se ho 15 lidí, z toho dvě třetiny spotřebitelů a třetina zemědělců, všichni s ambicí naučit se o systému KPZ a vytvořit si vlastní potravinovou komunitu. Zkušené zemědělce zapojené v systému KPZ zastupoval Karel Tachecí a zakladatele, šiřitele a koordinátory KPZ Jan Valeška a Kateřina Pařízková.

Účastníci semináři přišli s motivací začít pracovat na svých projektech, což bylo ze strany organizátorů kladně hodnoceno a podpořilo tvůrčí dynamiku celého dne. Ale protože semínka dobře vzcházejí na předem pečlivě připravené zúrodněné půdě, i při zakládání KPZ je potřeba vědět, z jakého základu KPZ vyrůstá. V úvodní části byly představeny hlavní principy KPZ a tři hlavní kořeny: potravinová suverenita, sociální ekonomika a ekologicky šetrné hospodaření. Poté účastníci pomocí kritérií definovali, jaký model KPZ je jim blízký. V aktivitě “Kdo je kdo v KPZ” si vyzkoušeli vytvořit takovou KPZ skupinu, aby její fungování vyhovovalo co možná nejlépe potřebám a požadavkům jednotlivých aktérů (zemědělci, spotřebitelům).

    

Cenným zdrojem informací se stal přítomný zemědělec Karel Tachecí a členové jednotlivých KPZ, kteří zodpovídali konkrétní specifické dotazy, nejvíce v části věnované příkladům dobré praxe formou obrazové prezentace komunitní zahrady KomPot a hospodářství Karla Tachecího, které ukázaly odlišné modely KPZ a vytvořily prostor ke sdílení několikaletých zkušeností z fungování.

V závěru semináře byl využit potenciál účastníků: čtyř z nich, kteří mají záměr přeměnit pozemek na KPZ za pomoci ostatních účastníků a lektorů semináře mapovali své možnosti a potřeby.

V průběhu semináře byly užity a střídány různé vzdělávací metody: přednáška, brainstorming, skupinová práce, rolová hra, diskuse.

Seminář byl účastníky reflektován v celém svém průběhu (po jednotlivých aktivitách) a v závěru hodnocen písemně po obsahové, metodické i organizační stránce. Ačkoli jde o pilotní testovací projek, hodnocení bylo obecně poztivní a nejvíce byla vítána účast zemědělce a aktivních členů a organizátorů KPZ. Negativního hodnocení se dostalo timingu, protože nebyl dodržen čas pro jednotlivé aktivity podle plánovaného harmonogramu, a úvodní části, protože účastníci přišli již se znalostmi o systému KPZ a předpokládali, že se hned na prvním semináři dostane na praktické otázky.

Není úrody bez půdy, kterou měl být v tomto případě právě první seminář “Zapoj se do KPZ!” Než napadne sníh zasejeme do ní semínka v podobě praktických kroků a přípravy k vytvoření KPZ a to na druhém semináři 28. listopadu 2015 od 9 do 17 hodin v Pracovně, Praha-Žižkov.

Více o programu druhého semináře Zapoj se do KPZ!  zde.

Fotografie z prvního semináře zde. 

Zpět

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode