Rostliny jako naši učitelé - seminář Potulné univerzity přírody

08.07.2014 18:00

Navzdory školním prázdninám se v podhůří Šumavy od 8. do 12. července uskuteční čtyřdenní seminář Potulné univerzity přírody. Seminář s názvem Rostliny jako naši učitelé bude o semenaření a potravinové soběstačnosti, inteligenci a právech rostlin a o kráse a moudrosti starých stromů. Pořádá jej občanské sdružení PILGRIM a česká sekce Budapešťského klubu ve spolupráci s Bioinstitutem a obecně prospěšnou společností GENGEL.

Záměrem setkání je znovu si začít osvojovat mezidruhové vztahy mezi námi lidmi a ostatními bytostmi přírody, učit se v bezprostředním kontaktu a družnosti s přírodou žit a myslet ekosystémově – rozvíjet vědomí integrálního společenství velké rodiny života. Příroda pro nás není souborem neživých objektů, ani pouhou zásobárnou surovin, ale společenství živých, oduševnělých subjektů, významuplným světem, který nás udržuje, živí, inspiruje a mnohostranně utváří a s nímž se cítíme být hluboce spojeni. Chápeme ji jako svého průvodce a učitele. Sdílíme přesvědčení Gregory Batesona, že v přírodě spočívá tajemství pro znovuoživení našich lidských systémů, pro růst zdraví lidského společenství i léčení našich vztahů.

Lektoři si za své průvodce seminářem zvolili rostliny a stromy v krajině kolem půvabné vesničky Kváskovice v šumavském Podlesí. Budou se věnovat vnímání a estetice rostlin, semenaření a uchovávání starých krajových odrůd, krizi biodiverzity i tzv. Rheinauským tezím o inteligenci a právech rostlin a také souvislostem mezi rostlinami a spiritualitou. Seznámí účastníky s možnostmi pěstování kulturních plodin ve specifických podhorských podmínkách šumavského Podlesí. Účastníci na třech výletech společně navštíví vesnice Dobrš, Čestice, Krušlov a Maleč, seznámí se zdejšími krásnými alejemi a starými stromy, navštíví lesy a louky pod vrchy Kustrým a Javorníkem i kouzelné dílo lidového umění známý krušlovský Machův včelín.

Seminářem budou provázet Alena Malíková, Petr Dostálek a Jiří Zemánek.

Kompletní informace o semináři najdete zde.

Studenti mají výraznou slevu.

Zpět

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode