Třetí seminář "Zapoj se do KPZ" aneb “Jak na to, aby komunita vzkvétala”

08.04.2016 14:10

Třetí ze série seminářů “Zapoj se do KPZ! - Budování a rozvoj komunity” se odehrál 27. února v Praze a byl dobře načasován do období zemědělského zimního plánování.

Seminář se věnoval budování a rozvíjení komunity, což je téma, které se hodí zemědělcům a podílníkům, kteří s KPZ začínají, ale i stávajícím členům fungujících KPZ, což přispělo k většímu zájmu než semináře předchozí. Většina účastníků již měla zkušensti se zapojením v nějaké komunitě, 4 zemědělci a 5 koordinátorů byli známé tváře z předešlého semináře a zcela všichnii měli zájem zapojit se aktivně do práce a přispět svými zkušenostmi a dotazy.

Seminář byl uveden dvěma prezentacemi. První z nich, kterou vedl Jan Blažek jako expert z akademického prostředí i z osobní praxe žití v různých komunitách po celém světě, se zaměřila na fenomén komunity obecně: typy a charakteristiky jednotlivých komunit, specifika komunity. Druhá prezentace představená Terezou Kulhánkovou se pak věnovala konkrétní potravinové komunitě “KPZ Tišnov”, kde se díky motivovaným členům zrodily okolo KPZ ještě další iniciativy. Prezentace ukázala, jak komunita po svém řešila jednotlivé problémy, které v průběhu jejího fungování doposud nestaly.

Po frontálních přednáškách, které byly vždy v závěru doplněny skupinovou diskusí, následovala práce v malých skupinkách po 4 lidech. Skupinky dostaly k dispozici seznam nástrojů k budování KPZ komunity a měly za úkol probrat je seřadit podle důležitosti užití. Závěrečné společné shrnutí ukázalo, že každá KPZka a jednotliví lidé-členové jsou rozdílní a tudíž všechny nástroje mají své uplatnění a opodstatnění, i když každý upřednostní jiný nástroj.

Následující hra ve trojicích “Ďáblův advokát” umožnila účastníkům vyzkoušet si tři různé role při řešení problému, který se již objevil nebo by se mohl objevit v jejich KPZce. Většina účastníků zhodnotila hru v rolích přínosnou hlavně v pozici nasloucího pozorovatele, neboť tuto roli v reáných situacích nezastávají, a zároveň obtížnou, protože proti svému přirozenému jednání museli a chtěli zůstat v určené roli.

Závěrečná část semináře se zabývala uvědomováním si úkolů, které je nutné v komunitě řešit a možnostmi jejich rozdělování a delegování. Nejdříve se účastníci rozdělili do skupin, kde byl vždy přítomen zemědělec. Skupiny pak vymýšlely a zapisovaly úkoly, které zemědělec vykonává. Poté následovala reflexe a zhodnocení, zda je nutné, aby vše dělala jj jedna osoba. V dalším kroku se ve dvou skupinách diskutovalo o možnostech, jaké úkoly a jak předat jiným osobám v komunitě. Jedna skupina složená ze zemědělců se zamýšlela nad předávám a druhá skupina v roli členů KPZ vymýšlela co potřebuje, aby mohla úkol přijmout a splnit. Skupina zemědělců shledávala obtížným najít úkoly k delegování.
Důležité pak bylo společné porovnání zadávání úkolu z pohledu zemědělců a přijímání úkolu z pohledu členů.

Při závěrečném společném hodnocení semináře zněli všechny projevy nadšeně a motivovaně k budování komunity a dalšímu setkávání. Zemědělec Martin Rosenbaum a KPZ CooLAND se propojili a přišly žádosti o zapsání nově vznikajícíh KPZek do mapy KPZ na webu adresarfarmaru.cz.
Doufáme tedy v déšť, aby všechny komunity rostly, kvétly a nikdy nezahynuly.

Veškeré materiály ze semináře jsou dostupné na: www.kpzinfo.cz/zapojte-se/zapoj-se-do-kpz/seminare

Zpět

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode