Komunitní farma Blahoňov

Farma v Blahoňově je pilotním projektem skupiny řešící vznik a funkci komunitních zahrad - farem. Rádi bychom vytvořili a v Blahoňově odzkoušeli princip fungování, který by byl přenositelný na jiná místa, na jiné komunity.

Hledáme ty, kteří mají chuť se zapojit - vzít si na „radost“ některou oblast, přemýšlet nad problémy, hledat řešení, přiložit ruce k dílu… Pokud vás zrovna neláká okopávání brambor, můžete organizovat, shánět informace, pracovat se dřevem…

Jak fungujeme?

 • Fungujeme na principu komunitou podporovaného zemědělství. To prakticky znamená, že se všichni členové na začátku sezony zavazují k uhrazení členského poplatku, který bude použit na provozní náklady spojené s pěstováním produktů, zejména na koupi semen, údržbu nářadí, plat zahradníka…
 • O víkendech se scházíme v Blahoňově a společnými silami, případně i za pomoci placeného zahradníka pěstujeme zeleninu, ovoce, bylinky…
 • Veškerá sezónní produkce farmy bude 1x týdně rovným dílem rozdělena mezi platící členy, po domluvě je možnost dovozu na jedno odběrní místo v Brně.
 • Členové se zavazují k odpracování minimálně 6 dnů v roce jako brigádu.
 • Přijímáme nové členy.

Oblasti, které bychom do budoucna chtěli řešit:

 • Zeleninová zahrada
 • Chov zvířat a výroba mléčných produktů
 • Sad a zpracování ovoce
 • Obilniny a pečivo
 • Včely
 • Lesík na palivové dřevo
Kontakt: 
 

Jaké to v Blahoňově je - podívejte se na film http://youtu.be/t_UKmf7g8_U

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode