Komunitní zahrada Kuchyňka

Komunitní zahrada Kuchyňka

Komunitní zahrada Kuchyňka vznikla v polovině roku 2013 na svahu uprostřed Prahy 8 z iniciativy majitelů pozemku, kteří chtějí vytvořit veřejně prospěšný a esteticky hodnotný prostor a skupiny několika místních obyvatel, kteří chtějí společně šetrně hospodařit a směřovat k potravinové suverenitě.

Kuchyňka se nachází na pozemku, který nabízí zcela unikátní mikroklima i flóru. Celý pozemek má rozlohu téměř jednoho hektaru a nachází se v klidném prostředí nedaleko královských vinic nad řekou Vltavou. Dříve zde fungovala zahrádkářská kolonie, které však zub času a vymizení zahradníků zasadil ránu do vazu. Prostor Kuchyňky se po té během let proměnil ve skládku a prostor kriminality, drog a rozkladu, kam se místní obyvatelé báli pouštět své děti. V současné době je pozemek vyklizen  od nejhoršího nepořádku a poskytuje útočiště několika lidem bez domova, kteří pomáhají s jeho zabezpečením a údržbou.

Zahradu na 3 000 metrů čtverečních velké části pozemku nyní provozuje občanské sdružení Kuchyňka, které si vytklo za cíl vytvářet  společenství, které přinese potraviny z ověřeného zdroje, prostor pro setkávání a seberozvoj, to vše na základech trvalé udržitelnosti, vzájemné solidarity a spolupráce. V současné době zahradu obhospodařuje na 20 zahradníků, kteří společně pečují o svěřený prostor, budují infrastrukturu (elektřinu, vodovod, zázemí) a pěstují první plodiny (již jsme sklidili první hrášek, okurky, rajčata, meruňky, ale také květiny a bylinky)

Kuchyňka se však nechce omezit pouze na samotné zahradničení, ale hodlá posilovat sousedské vztah, poskytovat zábavu a poučení a pomáhat lidem v přístupu k místním potravinám. Proto pravidelně pořádá sousedské slavnosti jídla v rámci celosvětového International Restaurant Day, během nichž sousedé vaří pro sousedy, sdílejí společně jeden stůl a společně se baví hudbou, filmem a jídlem.

 

 

Co přináší členství?

Především podíl na budoucí sklizni ze zahrady a možnost využívat zahradu pro vlastní relaxaci apod., ale a také možnost poznávat své sousedy a společně přispívat k tomu, aby se naše město zazelanalo a zkrásnělo.

Příspěvky

Členský příspěvek se skládá ze dvou částí:

 1. vstupní investiční vklad (jednorázový) : 2 500 Kč
  Členové se jím skládají na věci zajišťující plynulý chod zahrady. Vklad je možné dle dohody rozdělit do splátek a je možné jej uhradit finančně i materiálově. Tj. pokud můžete vložit něco, co je v položkách rozpočtu, např. nářadí, je možné o to snížit svůj vklad. Tento příspěvek nelze nahradit prací.
   
 2. provozní příspěvek (každoroční): výše je stanovená podle toho, jak moc a často bude člen na zahradě pracovat. Pro rok 2014 jsou výše následující:
  1. minimální 450 Kč (budu pracovat hodně - minimálně 1x za 14 dní)
  2. střední 900 Kč (občas se objevím - minimálně 1x za měsíc)
  3. maximální 1350 Kč (nebudu pracovat skoro vůbec - méně než 1x za 14 dní)
  4. nulový 0,- (bez podílu na úrodě)

Výši příspěvku zvolí každý sám dle svého svědomí a vůle podílet se na chodu zahrady svou prací.

Výši členského příspěvku stanovuje každoročně valná hromada dle celkového rozpočtu.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.