Učíme se jak na solidární potravinové systémy v Evropě

Projekt financovaný Evropskou komisí v rámci mechanismu celoživotního učení nabízí krátkodobé (3-5 dní) studijní cesty do zahraničí za projekty alternativních potravinových systémů založených na aktivitě zdola, komunitním přístupu, solidaritě a spravedlnosti.

Projekt je otevřen všem dospělým, kteří se chtějí podílet na rozvoji alternativních potravinových systémů u nás a získat a podělit se o zkušenosti s aktivisty, zemědělci a úředníky ze zahraničí.

Cílem projektu je zájemcům zprostředkovat znalosti, zkušenosti a kontakty spojené  s rozvojem alternativních potravinových systémů, zejména komunitou podporovaným zemědělstvím a motivovat je k použití získaných zkušeností v rozvoji komunitou podporovaného zemědělství a dalších potravinových alternativ v tuzemsku.

Povinností zapojených je potom absolvování minimálně 1 studujní cesty, zpracování zprávy ze studijní cesty a účast na minimálně jedné další akce projektu v tuzemsku.

Nabídka studijních výjezdů

Realizované

Datum

Destinace

Téma

19.-22. března 2015

Polsko

Jak založit KPZ

Polské setkání bude zaměřeno na prezentaci úspěšných modelů KPZ v různých evropských zemích.  Součástí agendy budou také potravinové kluby, drobné zemědělství nebo otázky přístupu k půdě a péče o krajinu.

Podrobný program k nalezení zde: bit.ly/LetSFS-Poland

Místo: Varšava

20.-22. května 2015

Švédsko

Samospráva a komunitní zemědělství

Jak mohou samosprávy vnímat a na druhé straně podporovat a spolupracovat s místními potravinovými iniciativami? K vidění budou příklady městského farmaření a zahradničení nebo bude příležitost seznámit se s konceptem udržitelného města.

Program k nalezení zde: http://bit.ly/LetSFS-Sweden

Místo: Malmö

 

22.-25. května 2014

Maďarsko

Překonání oddělení zemědělců od spotřebitelů

Akce v Maďarsku se bude zabývat zpětnou vazbou a komunikací mezi zemědělci spotřebiteli a způsoby jak překonat  oddělení těchto světů a zajistit jejich propojení. Na programu setkání bude mimo jiné školení na téma „Jak pracovat s komunitou” zahrnující formy komunikace (důraz na spolupráci, pochopení apod.)

Místo konání: Budapešť a okolí

Fotografie z akce

12.-15. června 2014

ČR

Komunitní hospodářství versus společné zajištění odbytu pro zemědělce

Účastníci tohoto setkání získají zkušenost se dvěma různými způsoby solidárních, komunitních potravinových systémů, které fungují v Praze a jejím okolí. Nejprve prožijeme den na komunitním hospodářství při sklizni a přípravě zeleninových podílů pro podílníky zelinářské zahrady KomPot, včetně společného oběda a setkání se členy koordinační skupiny sdružení.

Místo:Středokluky u Prahy a Kladno

Pozvánku na akci si můžete prohlédnout zde


 

17.-20. července 2014

Chorvatsko

Spolupráce zemědělců v KPZ

Toto setkání se bude týkat toho, jak mohou být farmářské trhy nápomocné v budování alternativních potravinových distribučních sítí nebo jaká jsou specifika organizace farmářských trhů, apod. Dalším důležitým tématem setkání bude spolupráce mezi jednotlivými farmami v KPZ, určování ceny zeleniny a ekologická certifikace. Zpestřením bude účast na místním festivalu jídla.

Místo: Pula a okolí

Zprávu z akce si lze přečíst zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.-22. září 2014

Německo

Inspirace lokálními potravinovými iniciativami

Přijeďte zažít atmosféru KPZetek v Berlíně! Toto setkání bude příležitostí seznámit se s nápady a myšlenkami aktérů v komunitních potravinových skupinách.

Místo: Berlín a okolí

Podrobný program: /bit.ly/Germany-WS-prog

3.-6. října 2014

Itálie

Dialog mezi zemědělci a spotřebiteli

Na tomto setkání bude cílem ukázat a zhodnotit úspěšné a neúspěšné příklady forem komunikace a spolupráce mezi zemědělci a spotřebiteli. Zdůrazněny budou specifické možnosti toho jak překonávat rozdíly mezi venkovským a městským prostředím. Seznámíte se s zemědělskými a spotřebitelskými družstvy, jejich prací a zemědělským zázemím na jihu Milána.

Místo: Miláno a okolí

 

Kontaktujte nás

Osoba: Jan Valeška
Tel.: 774 683 833
Mail: koordinacni@kom-pot.cz

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode