Zapoj se do KPZ

Na té to stránce najdete novinky o mezinárodním projektu Be part of CSA! 

Cílem projektu Be part of CSA! (česky Zapoj se do KPZ!) je poskytnout znalosti, dovednosti a kompetence místním komunitám v Maďarsku, České Republice a Rumunsku k snadnějšímu vytváření a udržování fungujících skupin KPZ (komunitou podporovaného zemědělství). Výsledky tohoto projektu budou šířeny na evropské úrovni.

Partneři projektu Be part of CSA: PRO-BIO LIGA (Česká republika), TVE (Maďarsko), CRIES (Rumunsko) a mezinárodí síť KPZek URGENCI plánují společnými silami rozvíjet a inovovat evropské formální a neformální praktické vzdělávání ve 4 modulech.

Témata modulů byla formulována na základě průzkumu a společné analýzy potřeb: všichni partneři shromáždili zpětné vazby z workshopů, seminářů a fór od více než 300 účastníků a provedených výzkumů. V Maďarsku rozeslala TVE v roce 2012 kvalitativní průzkum mezi členy a zemědělce KPZ. V České republice byl v minulém roce PRO-BIO LIGOU proveden interní audit v rámci sítě KPZ a konzultací.

Vyhodnocení těchto průzkumů, které se zaměřovaly na šíření a rozvoje KPZ, ukázala, že členové KPZ mají potřebu specifických znalostí a dovedností a to v oblasti podnikání a managementu, obchodního plánování, vedení fungující komunity a přístup k nástrojům řízení. I na druhém evropském setkání KPZ organizovaném URGENCI v roce 2014 účastníci jednotlivých zemí potvrdili, že stoupá zájem o KPZ a že by KPZ mělo mít vlastní vzdělávací program na podporu fungování těchto komunit. Tematické moduly proto budou zaměřeny na vzdělávání v praktických dovednostech odpovídajících na potřeby jako například konflikty a problémy řízení, základy obchodního plánování a prodeje, používání analýz rizik.

Projekt je postaven na třech hlavních pilířích.

 • Navržení základního evropského vzdělávacího programu o KPZ pomocí:
  • modelového vzdělávacího programu
  • doprovodných vzdělávacích materiálů
  • otestvoání, vyhodnocení, vylepšení základního programu
    
 • Zajištění rozšíření a zpřístupnění školícího programu komunitám pomocí
  • expertního vzdělávání zaměstnanců a „multipliers“ (dobrovolníci partnerských organizací, kteří budou šířit výsledky projektu na místní úrovni)
  • zpřístupnění školícího programu na evropské úrovni
    
 • Vytvoření nového propojení organizací na lokální i mezinárodní úrovni pro zajištění udržitelnosti programu v dlouhodobém horizontu

Zahajovací setkání se uskutečnilo 26.–28. listopadu 2014 v Budapešti pořadatelem byli koordinátoři TVE.

     

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode